Intervisie= leren tussen mensen

Verbinding

Leren in verbinding is een ‘trending topic’ dat KPC Groep uitdaagt te onderzoeken op welke wijze professionals in het onderwijs zichzelf actief ‘verbinden’. Verbinden aan hun omgeving, aan hun organisatie en aan elkaar.

loesje

Lees verder

Gezocht: ‘brokers’!

Op 7 december 2016 promoveerde Carla Oonk aan Wageningen Universiteit op haar proefschrift getiteld “Learning and Teaching in the Regional Learning Environment: Enabling students and teachers to cross the boundaries of multi-stakeholder practices”. Carla is werkzaam als onderzoeker, docent en onderwijscoördinator bij de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van Wageningen University and Research.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek voor de praktijk? En, waar liggen aanknopingspunten voor vervolgonderzoek? De kern van het verhaal: leren verbinden.

promotie-carla-oonk-dec-2016

Lees verder

Hoe til ik professionalisering naar een hoger niveau?

Waar de leerlingen vroeger in rijtjes achter elkaar met hun neus naar de docent en het bord zaten, werken de leerlingen tegenwoordig veel samen op school. Nu wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerkend leren een positieve bijdrage levert aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerling, wordt in de klas steeds meer aandacht besteed aan samenwerkend leren. Hoewel samenwerking tussen docenten ook een positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen én op het welbevinden van de docenten heeft, blijkt dat veel moeilijker te bewerkstelligen, meestal als gevolg van werkdruk. Uit de rapportage ‘Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs’ kwam naar voren dat leraren beperkte mogelijkheden ervaren om de eigen werkzaamheden te plannen en vorm te geven. Dit zou juist een belangrijke oorzaak van werkdruk kunnen zijn.

professionele-leergemeenschap

Lees verder

Nee, bedankt  |  x