De mbo-docent: verbinder van onderwijs en werkveld?

Docenten in het beroepsonderwijs hebben een speciale dubbelrol: de docent die opleidt tot het beroep waar de student zich voor inschrijft, is vaak afkomstig uit het werkveld waar de student naar toe wil. De mbo-docent heeft een dubbele professie: beoefenaar van een ambacht en beoefenaar van het beroep docent. Veel mbo-docenten zijn gepassioneerd beroepsbeoefenaren die graag hun oorspronkelijk beroep of ambacht overbrengen op een jongere generatie.

Automonteur

Kwalificatiedossier
Vanuit het werkveld docent worden, betekent een bevoegdheid halen. In het kwalificatiedossier voor de Mbo-docent staat beschreven waar de startend beroepsbeoefenaar aan hoort te voldoen. Een mooi document, dat bestaat uit 6 taken: Lees verder

Start lectoraat Boundary crossing

Een korte impressie van de openbare rede van Niek van den Berg bij de start van het lectoraat Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers bij Stoas Wageningen/Vilentum Hogeschool.

Op woensdag 20 januari hield Niek van den Berg haar openbare les voor een publiek van onder andere vertegenwoordigers vanuit de onderwijspraktijk, opleiders voor de onderwijspraktijk, adviseurs, praktijkonderzoekers en anderen. Op basis van literatuur verkent Niek hoe grenspraktijken tussen opleiders en onderzoekers kunnen worden versterkt. Een thema dat me als onderwijsadviseur aanspreekt omdat ik persoonlijk een pleitbezorger ben van de verbinding tussen de onderwijspraktijk, het adviesvak en het praktijkgerichte onderzoek.

Why not jump in?
‘Why not jump in?’, was het antwoord van Niek op de vraag van een collega naar de doorwerking van proefschriften in de praktijk. ‘Jump in’: ga als praktijkonderzoeker de praktijk in en ga aan de slag met teams. Dat is onderzoek dat er toe doet.

Jump

Werkende bestanddelen
Een van de belangrijkste werkende bestanddelen is samengevat in de volgende quote: “Als opleiders onderzoekend vermogen nodig hebben, dan hebben onderzoekers transdisciplinair vermogen nodig.” Lees verder

Nee, bedankt  |  x