Gezocht: ‘brokers’!

Op 7 december 2016 promoveerde Carla Oonk aan Wageningen Universiteit op haar proefschrift getiteld “Learning and Teaching in the Regional Learning Environment: Enabling students and teachers to cross the boundaries of multi-stakeholder practices”. Carla is werkzaam als onderzoeker, docent en onderwijscoördinator bij de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van Wageningen University and Research.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek voor de praktijk? En, waar liggen aanknopingspunten voor vervolgonderzoek? De kern van het verhaal: leren verbinden.

promotie-carla-oonk-dec-2016

In regioleren is verbinden het kernwoord. Docenten zijn allereerst verbindend aan het werk bij het vormgeven van de regionale leeromgeving: we willen gaan regioleren. Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Kunnen we samenwerken met studenten van andere opleidingen, ook van andere opleidingsniveaus? Voelt ons management ervoor? Hoe haak ik aan bij kennisagenda’s in de regio en hoe vertaal ik actuele praktijkvraagstukken in geschikte opdrachten voor de studenten? Het proefschrift biedt een rol-, taak- en competentieprofiel voor de regiolerende docent, spiegelt dit aan eerder internationaal onderzoek naar nieuwe rollen van docenten in buitenschools gefocuste leeromgevingen en concludeert dat bestaande docentprofielen voor docenten in het hoger onderwijs in ieder geval nog geen buitenschoolse focus bieden. Werk aan de winkel waar het gaat om het verder uitbouwen van de rol van ‘broker’: wat houdt de broker rol precies in? Wat zijn kerncompetenties van de broker? Welke teamleden kunnen het beste een broker rol vervullen? En hoe ontwikkelen we de voor de broker benodigde competenties?

Als de regioleeromgeving is opgezet dan is de student aan zet, co-creërend met verschillende externe belanghebbenden, de stakeholders genaamd, en docenten in de rol van coach van het leerproces. Studenten blijken een sterkere competentiegroei te laten zien wanneer ze samenwerken in multidisciplinaire groepen, intensief samenwerken met de stakeholders en intensief worden gecoacht op juist het leren over de grenzen van praktijken. Weer dat verbinden: met wie ga ik samenwerken? Hoe geef ik de samenwerking concreet vorm? Waarom handel jij zoals je handelt en hoe pas ik daar mijn praktijk op aan? En hoe komen we samen tot echt nieuwe praktijken. Het promotieonderzoek laat zien hoe de vier boundary crossing leermechanismen (Akkerman & Bakker, 2011) expliciet zijn terug te zien in rapportages van leerprocessen van studenten wanneer zij werken  over de grenzen van praktijken.

De uitkomsten van het onderzoek m.b.t. het leren van studenten in regioleren triggeren verder onderzoek naar het expliciet ondersteunen van het leren over grenzen van praktijken. Hoe en wat leert de studenten wanneer hij werkt over de grenzen van praktijken en hoe kunnen docenten het leren daarvan beter ondersteunen? Welke leerdoelen zou je idealiter aan regioleren willen stellen en hoe beoordelen we regioleren op een goede manier? Voor de beantwoording van deze vraag werken we momenteel aan een rubric die beoordelingscriteria en prestatieniveaus voor boundary crossing probeert te onderscheiden (zie: Boundary Crossing Rubric in OnderwijsInnovatie). Tot slot: wat is er nodig om ook de stakeholders een effectievere verbindende rol te laten spelen?

Veel verbindend werk aan de winkel, waaraan we graag samenwerken met geïnteresseerde partners. Verder lezen? Bekijk het proefschrift, de brochure Doceren in Regioleren of bijvoorbeeld de manuals voor workshops student-stakeholdersamenwerking.

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011) Boundary crossing and boundary objects, Review of Educational Research, 81(2), pp. 132-169.

 

Deel dit bericht op Social Media

Reageer op dit bericht

Nee, bedankt  |  x