Tienercollege, innovatieve kern in een professioneel onderwijsnetwerk

“Wij beseffen goed dat we voortkomen uit ‘traditionele scholen’ in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Veel van het onderwijs waar wij uit vandaan komen is gewoon goed. De keuze om het onderwijs meer naar persoonlijke maat te maken heeft op ons op onze beurt veel nieuwe inzichten opgeleverd die van belang zijn voor de traditionele scholen. Met het Tiener College werken we aan innovatief onderwijs in een leergemeenschap waarvan leerkrachten, ouders en leerlingen deel uitmaken. Uiteindelijk is het onze ambitie om een totaal concept te bieden voor het leren van kinderen van 2 jaar tot 16/18 jaar. Vanaf de start van geïnstitutionaliseerd leren, tot en met de afsluiting met een diploma van de fase van funderend leren. Daarbij hebben we continu oog voor de doorlopende leerloopbaan van het kind, met aandacht voor juiste keuzes op juiste momenten.”

Marnix Academie
“We werken verder nauw samen met een professioneel netwerk van leraren en schoolleiders uit de scholen om ons heen. Inmiddels zijn we ook een voorbeeld geworden voor schoolbesturen en scholen die zoeken naar meer persoonlijke manieren van onderwijs maken. Vanuit de lerarenopleidingen, zoals de Marnix Academie, is eveneens belangstelling voor onze aanpak. Op de lerarenopleiding wordt nog niet zo veel aandacht besteed aan onze manier van onderwijs maken, aan onze manier van buiten de lijntjes kleuren. Wij stellen ons open voor studenten die hun licht bij ons willen opsteken en voor studenten en lerarenopleiders die samen met ons onderzoek willen doen. De collega’s uit de scholen om ons heen, de belangstellenden uit het land en de studenten en opleiders van de lerarenopleiding beschouwen wij als onze kritische vrienden met wie wij ons willen verbinden en met wie we onze opvattingen en onderwijspraktijk toetsen”.

Tienercollege

Doorontwikkeling
“Er stromen langzamerhand steeds meer leerlingen uit het Tiener College uit. Met ons team onderzoeken we hoe het met ze gaat. Dat doen we door met de kinderen en hun mentoren in het voortgezet onderwijs in gesprek te gaan en door hun ouders te bevragen. Wij willen niet dat het Tiener College een eiland wordt.
De aanzetten voor de doorontwikkeling van ons concept geven we samen met geïnteresseerde collega’s. Vier keer per jaar komen we bijeen in een multilevel gemeenschap waar bestuurders, directeuren en leraren deel vanuit maken. Wanneer we met elkaar hebben nagedacht over bijvoorbeeld portfolio-ontwikkeling, toetsing, Leren en ICT, lerarengedrag en de principes die daarvoor gelden, gaan we daar in ontwikkelgroepen mee aan de slag. De leraren die meewerken aan onze ontwikkeling nemen hun leerervaringen mee naar hun eigen school en passen naar behoefte de aanpakken die we ontwikkelen in hun eigen school toe. Het Tiener College heeft zo een R&D functie voor de scholen van ons PO bestuur en ons VO bestuur”.

Collectief Praktijk onderzoek
“De aanpak van het collectief praktijkonderzoek helpt ons om heel doelgericht, gefundeerd en in verbinding met onze omgeving aan de ontwikkeling van ons onderwijs te werken. Het is een prima manier om met elkaar heel gericht en geconcentreerd aan onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie en implementatie te werken”.

Deel dit bericht op Social Media

Reacties

 1. Vanuit KPC Groep heb ik een innovatieprogramma geleid waarin het concept van de tienerscholen is ontwikkeld. Er was destijds veel koudwatervrees om er aan te beginnen. De bestuurders van LOGOS en CVO de Hoven toonden echter het lef om mee te doen en vrij snel na de eerste verkenningen voegden zij ook de daad bij het woord en is het Tiener College als eerste tienerschool begonnen.

  Verbindende kracht multi-level leergemeenschap
  Van de ontwikkeling van het Tiener College gaat zowel intern als extern een belangrijke verbindende kracht uit. Intern dagen de besturen, het Tiener College en de directies, leraren en ondersteuners van de scholen van LOGOS en De Hoven elkaar voortdurend uit. De multi-level leergemeenschap van het Tiener College vervult een belangrijke rol daarbij. De leergemeenschap vervult een verbindende rol en zorgt dat frequent de het Achtbaanprincipe in werking is.

  Achtbaanprincipe maakt scholen sterker
  Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid is er voor alle geledingen regelmatig een kans om bij te dragen aan de verbetering van het primair proces en aan beleidsontwikkeling. Niet alleen met betrekking tot het Tiener College, maar ook met betrekking tot de eigen school. Als de achtbaan loopt en de onderwijsprofessionals op verschillende plekken in de organisatie elkaar verrijken en aanvullen dan wordt het onderwijs beter.
  http://www.kpcgroep.nl/kpc-groep/publicaties/de-achtbaan.aspx

  Tienercollege als leerrijke grenspraktijk
  Het Tiener College is een grenspraktijk die het netwerk van schoolorganisaties, scholen en onderwijsprofessionals in Gorinchem en omstreken sterker maakt. Extern zijn er ook belangrijke resultaten geboekt. Het landelijk netwerk van schoolbesturen die belangstelling hebben voor de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen van 2-18 jaar en voor de ontwikkeling van onderwijs voor kinderen van 10-14 jaar groeit. De besturen hebben een steeds sterkere ambitie om de krachten te bundelen. Onderling, maar ook met lerarenopleidingen en universiteiten. Een ‘next level’ van de multi-level leergemeenschap dient zich aan. Er is nog veel werk te doen voor er meer 10-14 programma’s in ontwikkeling zijn en er is gezorgd dat de ontwikkeling wordt ondersteund door praktijkgericht onderzoek, dat vervolgens wordt ondersteund door lerarenopleidingen en universiteiten.

  Verknopen van netwerken
  Een netwerk, zoals dat rondom het Tiener College is ontstaan, wordt krachtig wanneer de verschillende lijnen krachtig zijn: onderwijspraktijk, onderwijsbestuur en onderwijsonderzoek. Die lijnen worden weer krachtig wanneer partijen niet in hun eentje opereren, maar elkaar voortdurend vinden en versterken. Er zijn stevige kernen nodig. De multi-level leergemeenschap van het tiener college is daarvan een voorbeeld.

  Lenie van Lieverloo, senior adviseur KPC Groep

Reageer op dit bericht

Nee, bedankt  |  x