Leren Verbinden: Noodzaak bij de Politie Eenheid Oost-Nederland

Noodzaak
‘Wat is, vindt u, de grootste uitdaging waar de Nationale Politie vandaag voor staat? Is dat het bewaren van de rust en motivatie van de collega’s bij de bezuinigingen (250 miljoen structurele jaarlijkse bezuiniging)? Zijn het de ICT-problemen?  De landelijke uniformering van organisatieonderdelen en diensten?

Politie

Nee! De grootste uitdaging van de Nationale Politie is het een politie te worden die met burgers en partners integrale oplossingen biedt rond veiligheidsvraagstukken. Dit vraagt een verschuiving van aandacht voor inzet naar aandacht voor maatschappelijk effect. Het aantal aanhoudingen dat de politie verricht rond woninginbraken bijvoorbeeld (inzet) is belangrijk maar niet meer genoeg: de outcome, het gezamenlijk maatschappelijk effect, hier de substantiële afname van woninginbraken is waar het echt om gaat. Veiligheidsvraagstukken wijzigen daarbij, denk aan de stijging van bloedeloze misdrijven als fraude en cybercrime.

1-dag-nietWe zijn altijd goed geweest in snel handelen, bijvoorbeeld het snel ter plaatse zijn in een heterdaadsituatie (inzet). Dit is nog blijft belangrijk, een pijler zelfs voor het vertrouwen dat het publiek in ons heeft, maar meer creatieve initiatieven als http://www.1dagniet.nl/ hebben steeds vaker een groter maatschappelijk effect. Creativiteit en samenwerking met burgers en partners, dús ‘leren verbinden’, neemt snel in belang toe. De versnelling is inmiddels noodzaak: mijn politiechef Stoffel Heijsman spreekt van de 3de crisis in de opsporing. In deze ontwikkeling van New Public Management naar New Public Governance staat daarbij het relatief hoge vertrouwen in de politie op het spel.

Heijsman Politiechef Stoffel Heijsman: De crisis die nu dreigt is die van de effectiviteit: de vraag dus of de politie met al haar inspanningen en beschikbare middelen voldoende resultaten boekt.

 Werken aan leren verbinden in Oost-Nederland
De design van de nieuwe politie is er klaar voor: vermindering van management (met 30%!), uitbreiding wijkagenten, ruimte voor de professional, werken vanuit vakmanschap en vertrouwen zijn de belangrijkste pijlers van de nieuwe organisatie (zie Ontwerp Nationale Politie). Hbo-ers worden in hoog tempo binnen de politie gebracht: in 2017 dient 20% van de medewerkers Hbo-opgeleid te zijn, mijn verwachting is dat dit percentage nog verder gaat toenemen (introductie van de politiekundige). Maar leren verbinden, komt dat er nu ook van? Dat is wat we aan het uitvinden zijn. Krijgen de HBO’er de rol en positie om te verbinden? Worden ideeën gehoord en krijgen ze voldoende opvolging? Hier experimenteren we nu mee. Een programma Ontwikkeling Vakmanschap is hiervoor ingericht (zie bijvoorbeeld Festival Vakmanschap).

Boodschap
In de tabel hieronder zie je de werkvormen die nu in mijn eenheid in gebruik zijn. Hier zal ik in de volgende blog meer over vertellen. De boodschap van deze blog is vooral: leren verbinden heeft prioriteit 1 binnen de politie!

Werkvormen

Figuur: Werkvormen voor vakmanschapsontwikkeling. Politie, Eenheid Oost-Nederland.

 

Deel dit bericht op Social Media

Reageer op dit bericht

Nee, bedankt  |  x