Start lectoraat Boundary crossing

Een korte impressie van de openbare rede van Niek van den Berg bij de start van het lectoraat Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers bij Stoas Wageningen/Vilentum Hogeschool.

Op woensdag 20 januari hield Niek van den Berg haar openbare les voor een publiek van onder andere vertegenwoordigers vanuit de onderwijspraktijk, opleiders voor de onderwijspraktijk, adviseurs, praktijkonderzoekers en anderen. Op basis van literatuur verkent Niek hoe grenspraktijken tussen opleiders en onderzoekers kunnen worden versterkt. Een thema dat me als onderwijsadviseur aanspreekt omdat ik persoonlijk een pleitbezorger ben van de verbinding tussen de onderwijspraktijk, het adviesvak en het praktijkgerichte onderzoek.

Why not jump in?
‘Why not jump in?’, was het antwoord van Niek op de vraag van een collega naar de doorwerking van proefschriften in de praktijk. ‘Jump in’: ga als praktijkonderzoeker de praktijk in en ga aan de slag met teams. Dat is onderzoek dat er toe doet.

Jump

Werkende bestanddelen
Een van de belangrijkste werkende bestanddelen is samengevat in de volgende quote: “Als opleiders onderzoekend vermogen nodig hebben, dan hebben onderzoekers transdisciplinair vermogen nodig.”

Opleiders met onderzoekend vermogen zijn in staat om met een onderzoekende houding te werken, gebruik te maken van bestaand onderzoek en zelf onderzoek te doen. Daarbij komt nog dat ze in staat zijn om lerenden te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoekend vermogen.

Het transdisciplinair vermogen waar onderzoekers over zouden moeten beschikken houdt in dat ze in staat zijn om over grenzen van theorie en praktijk heen samen te werken en wederzijds van elkaar te leren. Het gaat hierbij gewoon om goed onderzoek doen, interactief samenwerken aan onderzoek en onderwijs geven over onderzoek.

De plek der moeite
In een ander deel van haar betoog zoomde Niek in op de plek der moeite. Onderzoek is niet nodig als we de antwoorden al weten en er dus sprake is van ‘onderzoek om het onderzoek’. Er is moed en wijsheid nodig om onderzoek te verrichten op ‘de plek der moeite’. Niet gaan voor snelle oplossingen maar een meer tijd vergende en transformatie vragende aanpak durven aangaan. Als voorbeeld noemt Niek het probleem van verzuim van leerlingen. De ‘snelle oplossing’ kan liggen in het invoeren van aanwezigheidsplicht of registratieverzuim. Als de plek der moeite wordt opgezocht gaat het om zaken als motivatie van leerlingen, de leskwaliteit van docenten of het adaptief vermogen van het team.

De plek ter inspiratie
Ik zou zeggen: zoek de plek der moeite op en lees de openbare les.  Veel moeite zal dat overigens niet kosten want Niek is als geen ander in staat een brug te slaan tussen verschillende werelden en die toegankelijk te maken. Het is mij een voorrecht samen met Niek en anderen op dit moment uitvoering te mogen geven aan een praktijkgericht onderzoek naar de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo.

Bekijk de videoopname van de openbare les Grenspraktijken: opleiders en onderzoekers in ontwikkeling. Download de publicatie bij de openbare les. Of ga naar de website van het lectoraat Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers voor meer informatie.

 

Deel dit bericht op Social Media

Reacties

  1. Bedankt voor publicatie van uw korte impressie! Het inspireert ook maanden en jaren later nog tot grensoverschrijdende acties in onderwijspraktijken waar ik mee te maken heb.

Reageer op dit bericht

Nee, bedankt  |  x