Nieuws

Het MBO en de verbinding met de buitenwereld

Het Mbo Groeiboek onderscheidt vijf verschillende niveaus van ontwikkeling in verbindingen met de buitenwereld. KPC Groep ontwikkelde het MBO Groeiboek op basis van zes jaar lang praktijkonderzoek in het beroepsonderwijs. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs staat of valt met de wijze waarop opleidingen, teams en leraren met de buitenwereld verbonden zijn. Hoe ver reikt de samenwerking met de buitenwereld? Blijft het bij kennisuitwisseling over en weer? Of is er een ambitie om de grens tussen het onderwijs en de buitenwereld verder op te heffen? Waardeoordelen hierover treft u niet aan in deze publicatie. De enige die die waardeoordelen kan uitbrengen is de gebruiker zelf. Het Mbo Groeiboek is geen toetsingskader. Het is wel een inspiratiebron, discussie-aanjager en hulpmiddel om de ontwikkeling van uw opleiding te volgen en te sturen. Heeft u feedback op het MBO Groeiboek, inspirerende voorbeelden of vragen, neemt u dan contact op met een van de makers, Ton Bruining.

Practoraten in het mbo: over grenzen heen gaan en verbinden

Practoraten zijn een nieuwe manier om de samenhang tussen het beroepenveld, het bedrijfsleven en de scholen te versterken. Ton Bruining zet zich hiervoor in. Bruining vraagt daarbij niet alleen aandacht voor het vakmanschap in het beroepsonderwijs. Bruining houdt het beroepsonderwijs voor om vooral ook meer aandacht te hebben voor de ontwikkeling van het vakmanschap van morgen, in de industrie, de zakelijke dienstverlening en de publieke dienstverlening. Voor het vakblad voor bedrijfsopleiders ‘Opleiding en ontwikkeling’ schreef hij een artikel over de ontwikkeling van practoraten in het mbo. Daarin vraagt hij aandacht voor het leren in verbinding. 

Grenspraktijken creëren
Practoraten vragen volgens Bruining de vaardigheid grenspraktijken te creëren. Broedplaatsen waar het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en studenten zich met elkaar bemoeien, over elkaars grenzen gaan en samen werken aan het vakmanschap van morgen. Bruining wijst op vier belangrijke en onderscheidende leermechanismen die in zulke grenspraktijken een belangrijk rol spelen: identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie. Met praktische voorbeelden legt hij uit hoe die leermechanismen werken.

Dr. Ton Bruining is als directeur, adviseur en onderzoeker voor KPC Groep vooral werkzaam in het mbo. Hij werkte onlangs als expert dan ook mee aan het onderzoeksmanifest voor het mbo Bezig met de vragen van morgen.

 

Opleiden voor Innovatief vakmanschap vraagt om MBO-docenten die de ontwikkelingen in het vak volgen

De stichting “Ieder mbo een practoraat” presenteerde onlangs het manifest Bezig met de vragen van morgen.

Een van de experts die voor dat manifest werd geraadpleegd was voormalig voorzitter van de HBO raad Professor Frans Leijnse. Frans Leijnse introduceerde in zijn functie als voorzitter van de HBO-raad de lectoraten. Mede op basis van die ervaring deelt hij in deze video zijn visie op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de ontwikkeling van vakmanschap en de rol die practoraten daarbij kunnen spelen. De professionalisering van docenten is daarbij een zeer voorname taak en daarmee, zoals Frans Leijnse het zelf zegt, een gouden kans!

 

Emancipatie van het middelbaar beroepsonderwijs

Tijdens de jaarlijkse management conferentie voor het mbo presenteerde de stichting “Ieder mbo een practoraat” het manifest ‘Bezig met de vragen van morgen’. Het manifest is een pleidooi voor praktische innovatie vanuit het mbo. Het is ook een krachtige roep om emancipatie van het mbo. De visie is dat “practoraten” in het mbo daarvoor een hele goede en mbo eigenwijze weg vormen. Practoraten zijn werkplaatsen van docenten, studenten en bedrijven die samenwerken aan praktische oplossingen. Werken aan vakmanschap door te doen. Het is dan ook belangrijk dat het mbo er niet voor kiest om de lectoraten van het hbo na te doen. Het is belangrijk dat het mbo een weg naar de toekomst kiest die spoort met de hands-on mentaliteit van ondernemend Nederland.

Meer weten: Ton Bruining, t.bruining@kpcgroep.nl.

Verbinden door het goede van buiten naar binnen te halen: KPOA on wheels

Alle 500 medewerkers van de zeventien scholen van Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) maakten op 7 november een inspirerende reis. Winfried Roelofs, de voorzitter van het College van Bestuur, is voorstander van verbinden en wil de positieve ontwikkelingen van buiten het onderwijs naar binnen halen. KPOA on wheels werd de titel van een ware maatschappelijke expeditie. De medewerkers konden kiezen uit 27 organisatie die tot voorbeeld kunnen dienen. De bestemmingen waren vooral organisaties van buiten het onderwijs, maar ook een enkele school. De medewerkers werden met bussen vervoerd naar de organisatie van hun keuze, zoals AZ-jong talent, Philadelphia zorg, een jeugdorkest,  een architectenbureau, de innovatieve basisschool wittering.nl en nog een twintigtal organisatie.

 

NRO verbindt actief onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek

Wij verbinden ons suf, vertelt Marion Stenneke, adviseur Kennisbenutting van het NRO in haar wekelijkse column op de NRO-site. Ook al wordt verbinden als ‘jeukwoord’ beschouwd.

Volgens Stenneke kan een woord tot jeuk leiden als je niet weet wat je ermee aan moet of wanneer het doelloos wordt gepapegaaid. Voor het NRO is verbinden geen hol woord, maar heel concreet. Het NRO biedt een perspectief aan onderwijsprofessionals. In de kennisrotonde stelden 140 onderwijsprofessionals een vraag. Dat leidde tot 44 doorwrochte antwoorden. Gebruikers van de kennisportal waarderen het dat diverse verzamelingen van onderzoek via één ingang doorzoekbaar zijn. Er worden werkplaatsen onderwijsonderzoek ingericht waar onderzoekers en onderwijsprofessionals samen werken om antwoorden te vinden op de vragen uit de scholen. Onderwijsinstellingen meldden bij het NRO dat ze behoefte hebben aan een dergelijke werkvorm. Door te onderwijsprofessionals en onderzoek doelbewust met elkaar te verbinden wordt het leren en ontwikkelen van leerlingen, studenten, professionals naar een hoger plan gebracht.

Audits versterken innovatiekracht in beroepsonderwijs

Samen met het bedrijfsleven hebben onderwijsorganisaties via de regeling Innovatiearrangementen in experimentele projecten samengewerkt aan beter beroepsonderwijs. In een fraai magazine van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) wordt de balans opgemaakt en kijken betrokkenen terug op de inhoudelijke effecten en impact van de experimenten en nieuwe verbindingen.

Auditoren aan woord

Het magazine bevat ook een interview met vier auditoren die als critical friends actief waren. Onder meer komt aan het woord Ton Bruining, directeur beroepsonderwijs/adviseur van KPC Groep. Hij was de afgelopen drie jaar  auditor van ca. 30 innovatieprojecten. Daarnaast vervulde hij de rol van praktijkonderzoeker.

Internationale publicatie over ontwikkeling academische opleidingsschool

Tijdens het jaarlijks congres van het Steunpunt Opleidingsscholen op 31 mei jl. presenteerde Sanne Akkerman, hoofddocent aan de Universiteit Utrecht het onderzoeksartikel ‘Multilevel boundary crossing in a PDS partnership’. Dat deed ze samen met Ton Bruining, directeur en adviseur van KPC Groep.
Akkerman en Bruining onderzochten de data die gedurende vijf jaar door een netwerk van scholen en een lerarenopleiding verzameld werden. De onderzoekers waren nieuwsgierig naar de ontwikkeling van dat netwerk en met name naar de opgaven waarmee een beginnend netwerk geconfronteerd wordt en welke vormen van leren zich daarbij voordoen. Daarbij was er vooral één terugkerende uitdaging namelijk het betrekken van anderen.

Leergang leidinggeven in het beroepsonderwijs

leidinggeven-beroepsonderwijsLeren verbinden is een majeur thema voor leidinggevenden in het beroepsonderwijs. Verbindingen met de buitenwereld én inspirerende verbindingen in het team. Deze tijd van snelle veranderingen vraagt van leidinggevenden om kennis en vaardigheden om samen met het bedrijfsleven vorm te geven aan innovatief onderwijs. DaVinci HBO Drechtsteden organiseert de leergang leidinggeven in het beroepsonderwijs. Thema’s zijn strategische beleidsvorming, onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en persoonlijk leiderschap. De leergang start medio september. Nieuwsgierig?  Op 27 mei en 3 juni is er een tweedaagse introductie.
Meer weten? Bekijk de folder.

Slimme netwerken formeren waarin mensen kunnen groeien

Nienke Meijer, collegevoorzitter van Fontys Hogescholen.

In gesprek met Nienke Meijer, voorzitter van Fontys Hogescholen

“Er staan iedere dag opnieuw 1001 dingen in mijn agenda, maar mijn centrale opdracht is dat ik omstandigheden creëer waarin mensen kunnen groeien”, dat zegt Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, die ook lid is van de stuurgroep Smart Industry en met Doekle Terpstra werkt aan het Techniekpact. Een gesprek over kennisnetwerken, het faciliteren van innovatie en het opzoeken van de randen.

Cruciale rol voor het onderwijs
 Onderwijs is een cruciale factor in Brainport Eindhoven. Samen met Airport Amsterdam en Seaport Rotterdam vormt Brainport een fundament onder de Nederlandse kenniseconomie. High Tech en Design gaan in Eindhoven hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Het tot stand brengen van de juiste verbindingen is daarbij essentieel. Verbindingen tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen; de Triple Helix. Nienke Meijer richt zich niet alleen op het hoger beroepsonderwijs, maar op de hele kolom, van primair onderwijs tot universitair onderwijs. “Voor het onderwijs ligt er een uitdagende opdracht”. Meijer verwijst naar het werk van de Rotterdamse hoogleraar Henk Volberda. “Die stelt, met Scandinavië als lichtend voorbeeld, dat er in Nederland stevig geïnvesteerd moet worden in hoogwaardig onderwijs, in de aandacht voor de medewerker als mens en in het benutten én doorontwikkelen van hun talenten, kennis, en ervaring. Maar het denken over de arbeidsmarkten en hoe we daarvoor op moeten leiden is stevig aan het veranderen”. Meijer onderschrijft Volberda’s stelling dat niet zozeer meer gevraagd wordt om functies op afroep, maar om expertise op afroep. Lees verder

Nee, bedankt  |  x